FRA påminner om vikten av bra informationssäkerhet

2022-02-24
FRA skriver på Twitter: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget ger anledning att påminna om vikten av bra informationssäkerhet. 👉Se 10 konkreta tips på hur din organisation kan bli bättre på cybersäkerhet.

 

FRA hänvisar till skriften med rubriken Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden som togs fram av myndigheterna FRA, Försvarsmakten, MSB, Polisen och Säkerhetspolisen under 2020 efter ett mödosam gemensam beredning mellan de berörda myndigheter.