Fortified ID – produkter för säker inloggning och identitetshantering

2023-12-29
Fortified ID utvecklar produkter för säker inloggning och identitetshantering där exempelvis Diggs krav som följer av anslutning till Sweden Connect möts på samtliga tillitsnivåer.

 

Certezza, som är ett oberoende informations- och cybersäkerhets företag, väljer att bygga expertkompetens kring produkter som både konkurrerar och kompletterar varandra för att säkerställa att kundernas unika behov möts över tid. Det senaste tillskottet är Fortified ID som utvecklar produkter för säker inloggning och identitetshantering där exempelvis Diggs krav som följer av anslutning till Sweden Connect möts på samtliga tillitsnivåer. Utöver att lösningarna är skalbara och robusta så hanteras alla godkända e-legitimationers proprietära protokoll utöver de öppna och inkluderande protokoll som SAML och OpenID Connect (OIDC) som är fullt ut implementerade i produkterna vilket ger den flexibilitet som idag krävs.

Många av dagens lösningar för inloggning och identitetshantering är allt för begränsade och det tillhör ovanligheten att de har fullt ut implementerat protokoll som SAML och OIDC. Vi ser tyvärr allt för ofta tillkortakommanden när det kommer till proxyhantering, signalering och HSM-stöd som exempel, säger Thomas Nilsson, delägare på Certezza.

Vi har hittat en nisch inom IAM där vi kan snabbt realisera kunders användningsfall på kundens behov. Senaste exemplet är ADCS Rest Extension som kompletterar Microsoft ADCS att kunna använda certifikat i betydligt fler användningsfall, säger Anders Andrén, vd Fortified ID.