Förklaringen om internets framtid

2022-04-29
Den 28 april 2022 föreslog 60 undertecknare en förklaring om internets framtid som anger en vision om och principer för ett tillförlitligt internet. Partnerna stöder en framtid där internet är öppet, fritt och globalt, har hög interoperabilitet, tillförlitlighet och säkerhet, och bekräftar sina åtaganden om att skydda och respektera mänskliga rättigheter.

I visionen uttrycks även ett stöd för “multistakeholder-modellen” för styrning av internet. Bland de undertecknande finns EU, USA, Storbritannien, Japan och Ukraina.

De undertecknande parterna avser att upprätthålla och främja ett antal principer för att stödja visionen. Principerna är inte juridiskt bindande utan är istället tänkta att användas som en referens för offentliga beslutsfattare, medborgare , företag och organisationer. Principerna är uppdelade i fem kategorier som omfattar: skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, ett globalt internet, inkluderande och prisvärd tillgång till internet, förtroende för det digitala ekosystemet, och multistakeholder-styrning av internet.

Tillkännagivandet kan läsas i sin helhet här och EU:s pressmeddelande om tillkännagivandet här.