Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter

2020-09-22
MSB fastställde i början av september och i förra veckan utkom dessa föreskrifter:
  • Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7)
  • Föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6)

Föreskrifterna innehåller mycket tekniska krav som myndigheter måste beakta som nätverkssegmentering, behörigheter, digitala identiteter och autentisering och kryptering.

För mer info kontakta Certezza via sales@certezza.net eller 08-791 92 00