Förbättrad process för säkerhetsprövningar

2023-06-20

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över frågor kopplade till säkerhetsprövningar. En särskild utredare får i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om det bör finnas en möjlighet att överklaga ett säkerhetsprövningsbeslut och om det ska bli möjligt att stänga av en statligt anställd som inte längre godkänns vid säkerhetsprövningen.

Uppdraget innehåller i huvudsak tre delar.

  1. vilket underlag som ska ingå vid en säkerhetsprövning och vilka krav som ska ställas på detta underlag,
  2. om säkerhetsprövningsbeslut ska gå att överklaga och
  3. om det ska finnas en möjlighet att stänga av en statligt anställd som inte längre klarar säkerhetsprövningen.

Läs mer HÄR