Finansinspektionen: Cybersäkerheten i finanssektorn måste öka

2022-05-11
Finansinspektionen har kommit med en rapport om cybersäkerheten i finanssektorn och samtidigt publicerat en debattartikel i DN. Saxat ur Fi:s nyhet: "Den finansiella sektorn måste snabbt bli bättre på att förebygga och hantera cyberhot."

 

“Kunder och samhället i stort måste kunna lita på att de finansiella företagens samhällsviktiga tjänster fungerar, även i tider av större osäkerhet och hot. På uppdrag av regeringen har Finansinspektionen (FI) därför föreslagit ett antal åtgärder för att öka motståndskraften mot cyberattacker i den finansiella sektorn.”
Bland annat föreslår man att Bank-ID och andra e-legitimationer tillsynas eller att man skapar ett nationellt e-id. Länk till rapporten och debattinlägget i DN finns längst ned på sidan Finansinspektionens sida.

Här hittar du nyheten:
Cybersäkerheten i finanssektorn måste öka | Finansinspektionen