Federationsyran

2013-11-28

När jag träffade min dotters klassföreståndare i våras diskuterade vi inloggningar. Jag frågade henne hur många konton hon behöver hålla ordning på i sin roll som lärare och det var en bit över 20 stycken. Jag ställde aldrig frågan om hon hade samma lösenord på flera ställen, men jag frågade däremot hur hon skulle se på nyttan av att bara logga in i skolan och sedan sömlöst nå alla digitala lärresurser, skoladministrativa system, molntjänster med flera. – Det vore fantastiskt, var reaktionen!

Skolfederationen är på god väg att ge just den reella nyttan för landets alla lärare och elever. Tänk vilka tidsbesparingar detta kommer att leda till som i stället kan ägnas eleverna. Betänk också det faktum att samma lösenord inte förekommer på flera ställen. Givetvis ställer detta krav på den inloggningslösning som ligger till grund för den enda inloggningen, men samtidigt ges möjligheten att spärra missbruk på ett ställe, istället som idag att det mer eller mindre behövs ett personligt IT-stöd för att hålla ordning på alla konton och lösenord, eller motsvarande.

Inom hälsa, vård och omsorg växer motsvarande federation fram, benämnd Sambi. Den är visserligen inte lika långt gången, men potentialen är minst lika stor. Här är min uppfattning att det är dags att gå från ord till handling. Från PowerPoint till verkstad. Vi kan lugnt vara trygga med att rutinerna, processerna och de tekniska lösningarna håller. Det är hög tid att skörda frukterna så att landets all vård- och omsorgspersonal, apotekare, handläggare med flera kan ägna mer tid åt patienten, brukaren och kunden än att krångla med olika inloggningar som i sig äventyrar patientsäkerheten.

En ytterligare federation som måste nämnas i sammanhanget är så klart E-legitimationsnämndens federation, som i folkmun benämns EID2. Den är tänkt att ersätta den mer eller mindre proprietära lösning som upphandlingarna EID2004 och EID2008 är ett resultat av. Kort och gott möjliggöra en federerad lösning med E-legitimationer från så väl dagens utfärdare i form av BankID (som inklusive Nordeas lösning idag har drygt 90% av marknaden) och Telia (som har knappt 10% av marknaden, mestadels bestående av Skatteverkets ID-kort och grundelementet i SITHS) som morgondagens utfärdare. En klar skillnad mot EID2008 är att EID2 är standardiserad, öppen och inkluderande vilket möjliggör att flera utfärdare kan anslutas över tid och implementationen hos de förlitande parterna är mycket enklare än idag. Federationen är inte i luften än och tidplanen är reviderad i flera omgångar vilket oroar. Förhoppningsvis ser vi resultatet av allt nedlagt arbete under 2014. Fortfarande finns det ett antal frågetecken som behöver rätas ut. Affärsmodellen är kanske den absolut svåraste nöten att knäcka.

De framgångsrika federationerna vågar jag påstå har haft enkla affärsmodeller. Alla ingående parter har sett nyttan, även om det ibland har tagit lite tid, och affären har snarast varit att parterna delar på federationens förvaltningskostnader. En klassisk win-win helt enkelt.

Affärsmodellen som utformats för E-legitimationsnämndens federation har helt andra utmaningar. Det är långt ifrån självklart att alla tänkta parter ser samma nytta. Affärsmodellen blir därmed minst sagt ett konststycke, långt ifrån enkel, och till skillnad från andra federationer är tanken, något förenklat, att förlitande parter betalar med utgångspunkt av antalet inloggade användare per månad. Jag håller givetvis en tumme, för federationen är av många mycket efterlängtad, men jag känner fortsatt en oro för affärsmodellen.

Det känns otroligt trist om det är en affärsmodell som gör att flera likt min dotters klassföreståndare fortsatt sitter med massor av olika konton som präglar en stor del av dennes vardag. Tycker dock i sammanhanget att just min dotters klassföreståndare har tur, för Skolfederationen kommer att ”rädda” henne. Men, tänk så många fler (alla?) som har motsvarande behov som till syvende och sist gärna nöjer sig med ett användarkonto.

Slutligen ska sägas att alla goda federativa initiativ, och jag ser fram emot långt fler, inte hade varit lika långt gångna om inte universitets- och högskolefederationen SWAMID hade varit den framgång den är. En enorm eloge till de som etablerat SWAMID och på det sätt som de har gjort det. Starkt präglat av öppenhet och engagemang i kombination med ordning och reda. Föredömligt på alla sätt!