Fast internetaccess

2000-08-01

I dessa dagar går fler än någonsin i tankar på att införskaffa en fast förbindelse till Internet. Ett beslut som till en början kan se enkelt ut, men desto mer man fördjupar sig i ämnet desto svårare är det att fatta rätt beslut. Hur jämför man de olika operatörernas utbud? Beslutskriterierna kan många gånger bestå mer av en känsla en konkreta argument. Den glätta marknadsföringen gör det inte enklare, än mindre trycket från den egna organisationen.

Till att börja med måste man ställa upp ett antal kriterier som man anser är viktiga och vad som utmärker en bra operatör och en bra Internetaccess. Sådana kriterier kan vara operatörens överbokningsfaktor vid anslutningspunkterna, hur många hos operatören som har router- och DNS-kompetens, vilka standardtjänster kan operatören erbjuda, vilka servicefönster har operatören, vilka verktyg erbjuds slutkunden för att mäta kvaliten på Internetaccessen etc.

Alla operatörer överbokar sina anslutningspunkter, vanligtvis accessrouters hos operatören, med en faktor på 1:2, 1:4, 1:8 etc. Denna överbokningsfaktor är för många okänd. En slutkund som köper en 256 kb/s fast Internetaccess, garanteras normalt inte denna kapacitet mot Internet. Operatören överbokar vanligtvis trafiken i sina anslutningspunkter, sitt eget ryggradsnät och på de accessförbindelser de har till knutpunkterna. Exempelvis till DGIX i Sverige och till de knutpunkter som finns i USA, som exempel Mae-East. Det är viktigt att operatören har såväl kompetens som resurser för att ständigt bygga ut såväl sina anslutningspunkter, sitt ryggradsnät samt accessförbindelserna till knutpunkterna. Flera stora operatörer har råkat ut för växtverk, byggt in sig i hörn och planlöst byggt vidare på sitt nät. Eftersom marginalerna för operatören är blygsam, krävs det att operatören hushållar klokt med resurserna och satsar rätt. Detta är en mycket svår balansgång för operatören.

Den ökade kundtillströmningen ställer också stora krav på att operatören har erforderliga resurser och kompetens för att kunna hantera såväl den dagliga driften som att ansluta allt fler kunder. Eftersom alla operatörer efterfrågar i stort sått samma kompetens så är bristen inom området idag stor. Detta föranleder många operatörer att bygga upp en stor del av sin verksamhet på ett fåtal “gurus”. Något som i längden gör operatörens Internetsatsning mycket sårbar.

En signal som kan visa att operatören inte har full kontroll över tillväxten och kundtillströmningen är när deras tjänster som normalt ingår i Internetaccessen uteblir eller där kvalitén på tjänsten är undermålig. Orsaken är ofta att operatören tvingas prioritera sina resurser varav tjänster som inte alltid efterfrågas prioriteras lägre eller helt uteblir. Ett exempel på detta är NEWS-förmedling. NEWS är ett distribuerat konferenssystem som nyttjas av miljontals användare världen över.

Om du efter en tid känner dig missnöjd med din Internetaccess, så är det fullt möjligt att byta operatör. Tänkt dock på att operatören ofta binder upp dig i avtal som löper mellan ett och tre år. Vill du lösa avtalet tidigare är detta ofta förenat med kostnader. De IP-adresser du erhållit av operatören behöver du i de flesta fall byta, eftersom IP-adresser numera nästan alltid är knutna till operatören. Om du redan från början bygger ett nätverk där endast en liten del kräver officiella IP-adresser, underlättar du ett eventuellt byte av operatör och IP-adresser.

Det allra bästa rådet jag kan ge, är att lyssna på dina affärskollegor och vänner. Fungerar det som de hade förväntat sig? Är det lätt att få hjälp från operatören? Fungerar kundtjänsten? Är det mycket stillestånd på förbindelserna? Har operatören axlat rollen som en seriös Internetoperatör, eller är det ett företag som bedriver detta som en bisyssla? Har dina affärskollegor bytt Internetoperatör nyligen? Varför? När du har fått svar på dessa frågeställningar, först då kan du ta ställning till vilken operatör du skall välja. Det lönar sig att seriöst betrakta de olika leverantörerna istället för att falla för operatörens lockrop.

Det seriösa operatören som siktar långsiktigt och har råd att investera i rätt takt och på rätt sätt samt väljer kvalité före tillströmning är en säker vinnare för slutkunden.

© 2000 Thomas Nilsson, Certezza AB