EU:s nya Dataskyddsförordning – vad händer sen?

2015-12-29

Vi har den senaste tiden bevakat utvecklingen av EU:s nya Dataskyddsförordning, för att vara redo att hjälpa våra kunder som behöver anpassa sin hantering av personuppgifter till de nya reglerna.

Dataskyddsförordningens bakgrund
EU:s nya personuppgiftslagstiftning ersätter Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige och motsvarande lagar i alla EU-länder. De nya reglerna kan antas av EU redan under 2016, och träder i kraft två år därefter.

Den nya lagstiftningen har förhandlats fram i EU-parlamentet under hösten, och det formella beslutet togs av ministerrådet den 18 december. Den text som kommissionen, parlamentet och rådet har beslutade om finns att läsa här.  Innehållet är omfattande på nästan 200 sidor fördelat på 135 paragrafer i inledningen och 90 artiklar, till skillnad mot dagens PuL som är betydligt mer kortfattad.

Höga bötesnivåer
Bötesnivåerna är nu satta till 20 000 000 EUR eller 4% av världsomsättningen, vilket måste ses som en seger för parlamentet (som gick in i förhandlingarna med 100 000 000 EUR eller 5%) gentemot kommissionen och rådet (som båda hade 10 000 000 EUR eller 2%). Hela förslaget håller nu på att översättas och ett definitivt beslut om texterna kommer tas under våren 2016.

Vad kan ditt företag göra för att anpassa sig till de nya reglerna?
Certezzas konsult Carl Önne intervjuades den 17 december i Computer Sweden om den nya dataskyddsförordningen, bland annat om vilket jobb som krävs av berörda företag och vem som ska göra det, rätten att bli glömd, dataskydd som standard och mycket mer.
Läs intervjun i sin helhet här:
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.644553/dataskyddsregler/sida/1/sida-1

Mer information på Datainspektionens webbplats
Datainspektionens webbplats uppdateras löpande med ny information om den nya EU-förordningen. Läs mer här: www.datainspektionen.se

Certezza konsulthjälp och workshop
Kontakta oss om ni har frågor om Dataskyddsförordningen och hur den påverkar er organisation. Vi erbjuder workshop ute hos kund för att hjälpa er att efterleva de nya lagkraven. Kontakta oss på sales@certezza.net, 08-791 92 05.