Ett steg närmare en europeisk digital identitet

2024-05-20

Från och med den 20 maj 2024 uppdateras EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS-förordningen). Den största nyheten är att man introducerar en ny identitetsplånbok, vid namn ”EU Digital Identity Wallet” (EUDI Wallet).

När eIDAS-förordningen introducerades 2014 ville man skapa en gemensam spelplan för digitala transaktioner över hela Europa. Målet var att göra det enklare och säkrare för oss alla – oavsett om vi är privatpersoner, företag eller myndigheter – att göra affärer, kommunicera och interagera digitalt över landsgränserna. Förordningen handlar om att bygga upp ett förtroende och med introduktionen av EUDI Wallet tar man nästa steg.

Sex månader efter ikraftträdandet, dvs 21 november, ska genomförandeakter för identitetsplånboken finnas på plats. Två år efter det ska det gå att använda identitetsplånböcker.

Källa: https://www.digg.se/5.fe04f2018f19befcb99d6b5.htm