Ett avgörande steg mot ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen

2020-12-28
Regeringen överlämnade den 18:e december en proposition till riksdagen med förslag om ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen.

Propositionen är resultatet av det intensiva arbete som sedan en tid pågått för att Sverige fullt ut ska kunna delta i samarbetet mot it-relaterad brottslighet inom Europarådet.

Läs mer HÄR och HÄR