Erfarenhetsutbyte i Huddinge 23 oktober

2017-10-23
Certezza var starkt representerade när Huddinge kommun tillsammans med IIS arrangerade ett erfarenhetsutbyte om digitaliseringen av vård och omsorg ur det kommunala perspektivet.

Certezza var starkt representerade när Huddinge kommun tillsammans med IIS arrangerade ett erfarenhetsutbyte om digitaliseringen av vård och omsorg ur det kommunala perspektivet. Det är glädjande att se resultatet av alla våra engagemang genom åren:

  • Införandet av e-legitimationer i Huddinge kommun – Certezza har levererat hela lösningen och varit engagerade från det tekniska införande till framtagning av processer och rutiner för att sammantaget klara ett godkännande av E-legnämnden på tillitsnivå 3..
  • SLL och Stockholms stad om tjänster för det kommunala området – Certezza fick tidigt i av KSL att ta fram de 16 principerna för samverkan som än idag är en av de viktigaste grundbultarna för ömsesidig tilltro. Certezza har också varit Stockholms stad behjälpliga att klara granskningen av Sambi och nu senast den mobila lösningen för LoA3.
  • eHälsomyndigheten om planerna för Säker Åtkomst och Sambi – Certezza har varit behjälplig i allt från design till specifikationer av behörighetsstyrning för tjänsteåtkomst och inte minst tillitsdeklarationen.
  • E-legitimationsnämnden om eIdas – Certezza var med i utredningen som ledde fram till E-legnämndens ramverk och är nu väldigt aktiv i en rad uppdrag med bäring på eIDAS

 

Läs mer här: https://www.sambi.se/erfarenhetsutbyte-i-huddinge-23-oktober/

För mer information, kontakta Certezza via sales@certezza.net