Elektronisk identifiering – anslut er till eIDAS / Sweden connect

2023-08-24

I dagarna har Post och telestyrelsen (PTS) gått ut med en påminnelse och på sin hemsida skriver PTS “Offentliga aktörer som tillhandahåller e-tjänster är sedan den 1 juni 2021 skyldiga att acceptera andra EU-länders e-legitimationer som har en likvärdig eller högre tillitsnivå än den svenska e-legitimationen.” 

För att uppfylla skyldigheten behöver offentliga aktörer ansluta sig till Sweden Connect. Certezza kan hjälper er med anslutningen om ni har en IdP av typen Nexus DA eller PhenixID PAS, Shibboleth med flera

  • Vi kan stötta er i att tekniskt ansluta er och utbyte av METAdata.
  • Sätta upp en ”landningssida”, dvs en websida där man hamnar efter man loggat in via sitt utländska eID.

Skyldigheten finns även upptagen i lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering 1 a §, som trädde i kraft den 1 juni 2021. LÄS MER HÄR

Kontakta oss för mer info på sales@certezza.net