eIDAS-2 snart i kraft!

2023-11-10
Förhandlingarna (trilogerna) avseende eIDAS-2 förordningen är nu avslutad och Rådet och EU-parlamentet har kommit överens om den slutliga texten. Det som återstår är språklig granskning och översättning till EU:S officiella språk samt formellt antagande och publicering i EU:S officiella tidning.

 Förordningen anses innebära ett paradigmskifte för digitala identiteter inom EU. Målet är att försäkra alla medborgare och näringsidkare tillgång till säker och tillförlitlig elektronisk identifiering och autentisering.

Förordningen ställer krav på att medlemsstaterna ska erbjuda medborgarna och näringsidkare i EU digitala plånböcker som ska koppla deras nationella digitala identiteter med andra former av bevis på personliga attribut såsom körkort, intyg, bankkonton m.m.. Medborgarna ska kunna bevisa sin identitet och dela elektroniska dokument från sin digitala plånbok enkelt från sin mobiltelefon.  Den nya Europeiska digitala identitetsplånboken ska leda till att alla Européer får tillgång till tjänster online genom sin nationella digitala identitet som ska erkännas inom hela EU utan att behöva använda privata identifieringsmetoder och dela onödigt mycket personlig data. Varje användare ska själv kunna kontroller att enbart informations om behöver delas tillhandahålls vid varje enskilt fall.

Några huvuddrag i överenskommelsen:

  • Identitetsplånboken ska vara gratis för alla fysiska personer, medlemsstater får emellertid begränsa detta till icke-yrkesmässig användning.
  • Utfärdande, användning och spärrande/återkallande ska vara gratis för alla fysiska personer.
  • Medlemsstaterna ska tillhandahålla gratis valideringsmekanismer för att säkerställa autenticiteten och giltigheten av bevis/attribut och förlitande parters identitet.
  • Källkoden för de digitala plånböckerna ska baseras på öppen källkod, samtidigt ges visst utrymme att hålla vissa delar av komponenterna konfidentiella.

Nu återstår endast vissa formella steg vilket innebär att förordningen troligen kommer att publiceras under våren 2024.

Läs mer här: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/08/european-digital-identity-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement-on-eid/