EFOS går i graven

2019-01-23
Försäkringskassan och Inera lägger ner samarbetet EFOS. SITHS och MCA (Myndighets CA) kommer att fortsätta att drivas separat som tidigare.

Projektet EFOS läggs ner då man tyvärr inte lyckats ena de två systemen (SITHS och MCA) så de kan samexistera. Eventuellt kommer DIGG att driva någon sorts arbete vidare med en statlig e-tjänstelegitimation.

https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/inera-och-forsakringskassan-sager-upp-samarbetsavtal-om-gemensam-tjanstelegitimation/

För organisationer som använder SITHS eller MCA i dagsläget bör detta inte ha någon större påverkan på driften. Om man däremot väntat på EFOS för att implementera sin e-tjänstelegitimationslösning, eller planerat för en övergång till EFOS bör man snarast styra om projektet mot någon annan lösning.