E-tjänstelegitimationer

2023-03-02
Hur identifierar sig era anställda sig i tjänsten? Har ni en flerfaktorsautentisering som täcker era behov? En e-tjänstelegitimation är en e-legitimation som är anskaffad av arbetsgivaren med syfte att identifiera sig i tjänsten. Fler och fler tjänster kräver att man har en e-legitimation på en viss tillitsnivå utifrån DIGG:s tillitsramverk.

Hur ser det ut hos er? Vet ni hur ni ska gå tillväga?

Certezza kan hjälpa dig. Förenklat lägger vi upp arbetet i flera steg.

  1. Inledande workshop – Ett första tillfälle för att få en övergripande bild av organisationen och nuläget. 
  2. Behovsanalys  – Utifrån intervjuer med utpekade personer inom organisationen eller på annan överenskommen väg identifiera vilka behov som finns inom organisationen rörande e-tjänstelegitimering
  3. Kravinsamling – Identifiera vilka interna och externa krav som finns på användandet och utformningen av en e-tjänstelegitimation inom organisationen.
  4. Vägen fram – Utifrån identifierade behov och krav presentera möjliga vägar fram.
  5. Planering och fortsatt arbete – Beroende på organisationens specifika behov och förutsättningar kan det involvera olika kompetenser.

Förutom att erbjuda stöd och vägledning i arbetet kring e-tjänstelegitimationer erbjuder vi även cybersäkerhetstjänster som täcker hela eller delar av de krav som ställs.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Certezza sales@certezza.net