E-tjänst för att anmäla personuppgiftsincidenter

2020-03-11
E-tjänsten riktar sig till personuppgiftsansvariga organisationer som ska anmäla eller komplettera en personuppgiftsincident.


En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som exempelvis inträffat när personuppgifter om en eller flera registrerade personer har förstörts, förlorats eller kommit i orätta händer. Ni ska anmäla personuppgiftsincidenten inom 72 timmar från upptäckt. Det är möjligt att lämna kompletterande uppgifter inom fyra veckor.

Läs mer HÄR

PS. Ni som är personuppgiftsansvariga, kom ihåg att uppdatera era interna incidentrutiner med denna information DS