DNS Security Extensions, del 2

1999-05-01

DNS Security Extensions
Tekniken bakom DNSSEC

Med DNSSEC signeras viktiga domäner. Den DNS server som ställer en fråga till en signerad domän kan med domänens publika nyckel verifiera att exempelvis en adresspost är korrekt. Den digitala signaturen används för att verifiera att adressposten är äkta och inte förändrad.

Vid användning av asymmetrisk kryptering (privat-publik kryptering) är svagheten att kunna garantera att den publika nyckeln verkligen är den publika nyckel som den utger sig för att vara. En falsk domän, med falska signaturer och en falsk publik nyckel, kan resultera i ett korrekt DNS svar. För att garantera äktheten av den publika nyckel för en domän, så kan den exempelvis signeras av den överliggande domänen.

Exempelvis så signeras den publika nyckeln för domänen labb.certezza.net av domänen certezza.net. Den publika nyckeln för certezza.net signeras av net som i sin tur signerats av root-servrarna. Root-servrarnas publika nycklar är givna på förhand, på samma sätt som deras IP-adresser. Denna verifiering kallas för “walking the chain of trust”.

Publika nycklar kan också signeras av någon annan part som man har förtroende för.

DNSSEC innebär nya poster i zonfilen
För att bland annat möjliggöra distribution av publika nycklar och signering av befintliga DNS-poster, så har ett antal nya posttyper (resource record )skapats.

KEY används för att beskriva publika nycklar. Posten innehåller information om vilket protokoll som avses (DNSSEC, Oakley/IPSEC etc), vilken algoritm som avses (RSA/MD5, Diffie-Hellman, DSA etc) samt värdet för den publika nyckeln.

SIG används för att beskriva signaturer. Posten innehåller bland annat information som beskriver vad som signerats, signaturens giltighetstid, vem som utfört signeringen samt själva signaturen.

NXT (non exist) använd för att beskriva DNS-poster som inte existerar. Detta för att undvika en svaghet som annars skulle finnas i DNSEC. Tanken med NXT posten är att generera ett svar även om man frågar efter en post som inte finns.

Efter att ha studerat detta närmare i detalj, som inser man att zonfilerna kommer att växa radikalt. De kommer att vara långt mer komplexa än dagens zonfiler. Detta kommer att ställa större krav på bandbredd och DNS kunnande. Det förstnämnda är troligen inte något problem sett i ett längre perspektiv, men det sistnämnda är redan idag en bristvara. Det finnas visserligen verktyg för att signera zonfiler och förse dessa med lämpliga KEY, SIG och NXT poster. Det utesluter dock inte att de som hanterar DNS måste förstå även dessa delar.

DNSSEC ställer nya krav på DNS servers
Inom ramen för RFC2535 så har ett antal kriterier satts upp för vad en DNS server skall klara för att vara DNSSEC-compliant. För att undvika missförstånd har jag valt att inte översätta dessa.

A full server compliance: