Directory transversal-sårbarhet i Netscaler

2019-12-27
Använder ni Netscaler? Den hittade sårbarheten är en directory transversal-sårbarhet som är relativt lätt att utnyttja och konsekvensen som kan bli allvarlig.

 

Föreslagen fix (publicerad 23/12 2019) är att filtrera urlar som innehåller \ och / i vissa kombinationer. Läs mer HÄR

“(NetScaler ADC) and Citrix Gateway (NetScaler Gateway).
If that vulnerability is exploited, attackers obtain direct access to the company’s local network from the Internet.
This attack does not require access to any accounts, and therefore can be performed by any external attacker.”