Digitala vaccinationsintyg

2021-02-04
Regeringen har idag gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg.

 

Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen (WHO) samt på EU-nivå.

DIGG ska redan i mars presentera ett förslag på väg fram. Mot bakgrund av regeringens förslag att bättra på folkbokföringen och det arbetet som görs för att kunna ge fler grupper id-begrepp så finns det ju klara synergier. Det är dock lite svårt att ställa ut ett intyg till en person som inte är tillräckligt autentiserad vilket också leder vidare till den aldrig sinande frågan om e-leg.

Givet dessa underliggande brister så finns det risk att stora grupper ställs utanför det digitala vaccinationsintyget. Svårt att lösa även det i all hast, men detta sätter ljuset på tillkortakommanden som sammantaget är en stor digital skuld som behöver hanteras nu. Verkar som att det krävs en pandemi för att de ska bli synligt och prioriteras.