Det (nästan) färdiga förslaget till Dataskyddsförordning

2015-12-21

Den text som kommissionen, parlamentet och rådet har beslutat om finns nu att läsa här. Inga större ändringar än det som tidigare kommunicerats. Det intressanta är kanske att bötesnivåerna är nu satt till 20 000 000 EUR eller 4% av världsomsättningen, vilket måste ses som en seger för parlamentet (som gick in i förhandlingarna med 100 000 000 EUR eller 5%) gentemot kommissionen och rådet (som båda hade 10 000 000 EUR eller 2%).

Hela förslaget håller nu på att översättas och ett definitivt beslut om texterna kommer tas under våren 2016.