Dataskyddsförordningen – efterlevnad

2018-09-03
Den 25:e maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Men arbetet med GDPR tar inte slut där, utan nu gäller det att kontrollera att förordningen följs.

Certezza erbjuder tjänster för att kontrollera om din organisation efterlever Dataskyddsförordningen.

Vid en kontroll av efterlevnad så granskar Certezza era organisation genom att:

  • Identifiera brister i organisationens efterlevnad av behandling av personuppgifter
  • Identifiera brister i organisationens säkerhet i samband med behandling av personuppgifter
  • Prioritera aktiviteter för förbättring av personuppgiftsbehandling samt säkerhet i samband med behandling
  • Stödja investeringsbeslut för att förbättra personuppgiftsbehandling inom organisationen.
  • Identifiera brister i den information som måste ges till den registrerade/Data Subject
  • Kontrollera att den registrerade/Data Subject kan tillvarata sina rättigheter
  • Kontrollera hur inbyggt dataskydd och dataskydd som standard tillämpas.
  • Identifiera brister i incidenthanteringsprocessen.

Leveranser sker i rapportform med dokumenterade avvikelser och förslag på åtgärder.

Har du några frågor eller funderingar hör gärna av dig till sales@certezza.net