Dataskyddsförordningen antagen av kommissionen

2015-12-16

Nu har den blivit lite mer verklig, dataskyddsförordningen. I går den 15 december antog kommissionen ett fördragsförslag som imorgon den 17 december ska tas beslut om i parlamentet (LIBE). Den 18 december ska sedan, om allt går vägen, ministerrådet ta det formella beslutet.

En bra genomgång av förhandlingsfrågorna och utfallet blivit finns presenterade på http://www.politico.eu/article/deal-data-protection-laws-parliament-privacy-tech-digital/.

Kommissionens pressrelease finns på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm och parlamentets pressrelease på http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151215IPR07597/Data-protection-package-Parliament-and-Council-now-close-to-a-deal.

Förslaget i sin helhet är ännu inte publikt, men vi kommer naturligtvis att länka till det när det kommer ut.