Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift mot Statens servicecenter

2020-04-30
Datainspektionen har granskat Statens servicecenter efter att ha tagit emot flera anmälningar om en personuppgiftsincident som rör en felaktighet i Statens servicecenters system för lönehantering

Felaktigheten innebar att obehöriga kunde komma åt dels personuppgifter från myndigheter som anlitar servicecentret för sin lönehantering, dels personuppgifter som rörde servicecentrets egen personal. Datainspektionen utfärdar nu en sanktionsavgift på sammanlagt 200 000 kronor mot Statens servicecenter för att ha dröjt med att underrätta såväl Datainspektionen som berörda myndigheter om en personuppgiftsincident.

Detta är första svenska sanktionsavgiften för bristande incidenthantering och även första svenska sanktionsavgiften mot ett personuppgiftsbiträde.

Läs mer HÄR