Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift mot Google

2020-03-11
Google döms till sanktionsavgift på 75 miljoner kronor!


Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

Läs mer HÄR