Dataförvaltningsförordningen (Data Governance Act) antagen

2022-05-17
Idag antog rådet dataförvaltningsförordningen. Förordningen har redan antagits av parlamentet och därmed kommer förordningen bli verklighet.

Förordningen är tänkt att underlätta nyttjandet av data från den offentliga sektorn och även öka förtroendet för dataförmedlingstjänster och främja dataaltruism över hela EU.

Förordningen ska nu undertecknas av parlamentets och rådets presidenter (varför använder de inte en kvalificerat betrodd tjänst?) och ska därefter offentliggöras i EU:s officiella tidning. 20 dagar efter det träder förordningen i kraft och är tillämplig 15 månader därefter.

Rådets pressmeddelande med det färdiga förordningsförslaget finns att läsa här