Data Privacy Day

2019-01-28
I kölvattnet av Googles sanktionsavgift, knackar mycket passande Data Privacy day på dörren idag för att påminna oss om att arbetet med dataskydd är högaktuellt.

Stora varumärken som Google hamnar på fel sida av lagen och Data Privacy day finns för att öka medvetenheten och skapa diskussioner om arbetet med dataskydd och dataskyddets rättigheter. Anledningarna till att verksamheter inte lever upp till kraven som lagen ställer kan vara många. Svaret finns med stor sannolikhet någonstans mellan bristande rutiner, ineffektiva processer, personal som inte informerats tillräckligt och missanpassad teknologi.

I takt med att världen digitaliseras alltmer är det viktigt att alla verksamheter förstår vikten av att dataskyddsarbetet blir en del av det dagliga arbetet.

Behöver ni stöd med dataskyddsarbetet?  Vi hjälper er!

Kontakta oss på sales@certezza.net  eller telefon 08-791 92 00