Dags för ett nytt år med nya sårbarheter och nya hot

2003-01-12

Dags för ett nytt år med nya sårbarheter och nya hot. Det innebär dessvärre inte att de äldre hoten lagt sig till vila och att alla kända sårbarheter är åtgärdade.

I skrivande stund (12 januari) så har någon “fifflat” med domänen åhlens.com. När anrop görs till http://www.ahlens.se så gör den en redirect till http://www.ahlens.com. Normalt skall en DNS-fråga till www.ahlens.com besvaras med 62.119.92.27 med efter “fifflet” så erhålls svaret 209.247.228.201 där en av Playboys webbservers finns. Lite förvånande för den som tänkt shoppa på Åhléns webb. Utan att ha studerat denne incident i detalj, så anar jag att det inte är en ny sårbarhet som gjort detta möjligt utan att det är en känd sårbarhet som inte täppts till i tid.

De flesta lyckade attacker och intrång beror på att kända sårbarheter inte åtgärdats. Samma mönster finner man om man studerar tio-i-topp listorna för virus. Masken CodeRed som använder en sårbarhet i MS IIS som upptäcktes för ett och ett halvt år sedan sprids fortfarande i rask takt, vilket den självfallet inte skulle gjort om sårbarheten åtgärdats.

Ett sätt att kontrollera att man åtgärdat alla kända sårbarheter är att genomföra en provtryckning. Antingen utför man denna kontroll i egen regi, eller så anlitar man ett företag som genomföra detta och framför allt kan hjälpa till att tolka resultatet och ge förslag på åtgärder. Provtryckningar är inget som skall göras oregelbundet var eller vartannat år utan provtryckningar skall genomföras löpande. Om ni väljer att genomföra provtryckningar på egen hand kontakta då ett företag som har till profession att utföra provtryckning och be att få använd samma uppsättning verktyg. Ni bör också försäkra er om att få hjälp av dem att tolka resultatet som verktygen ger.

Både vad gäller tilltäppning av sårbarheter och provtryckningar är det oerhört viktigt att detta utförs på alla exponerade komponenter i en Internet-lösning. Exponerade komponenter kan i sin tur ha accessmöjligheter till komponenter som inte direkt är exponerade, men dessa är därmed indirekt exponerade. Dessa komponenter faller ofta i glömska vad gäller nätsäkerhetsarbetet. För er som har hela eller delar av er exponerade komponenter hos en annan part så ställer detta speciella krav på nätsäkerhetsarbetet. Förvänta er inte att den andra parten täpper till sårbarheter om detta inte är tydligt uttalat. En provtryckning bör självfallet även omfatta komponenter hos annan part. Detta är dock inte helt okontroversiellt varför detta bör diskuteras i förväg.

Med ett rutinmässigt nätsäkerhetsarbete kan ni förvissa er om att ni inte är sårbar för redan kända sårbarheter.

© 2003 Thomas Nilsson, Certezza AB