Cybersäkerhet i pandemitider

2021-04-22
Konsekvenserna av den pågående pandemin har medfört utmaningar för cybersäkerheten i Sverige.

Polismyndigheten har tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram en rapport som visar att nya skyddsvärden har uppstått.

Läst mer här och ladda ner rapporten: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/april/cybersakerhet-i-pandemitider/