Coronaviruset och personuppgifter

2020-03-27
Data inspektionen har tagit fram information om personuppgifter och Coronaviruset.


Datainspektionen har fått frågor om coronaviruset och personuppgifter – särskilt med koppling till arbetslivet.

Dataskyddsförordningen hindrar inte arbetsgivare från att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen. Men det är viktigt att samtidigt värna anställdas integritet och skydd för personuppgifter. Därför har de tagit fram denna vägledning med svar på vanliga frågor.  HÄR