Code Red – Hur agerar media?

2001-09-01
Ingen, absolut ingen, har undgått att höra talas om Code Red. Vilka andra händelser har fått lika stort utrymme i media? Vad rapporterade media om egentligen? När man har lite bakgrundsinformation så är det lätt att man kritiskt granskar vad som sägs i media. Givetvis är det betydligt svårare att kritiskt granska något som man inte känner till så väl. Då blir det till att lita på medias bevakning och rapportering. Av den anledningen tycker jag vi måste ställa mycket stora krav på media. Rapporteringen rörande Code Red är ett exempel på hur illa det är ställt. Givetvis har jag inte läst och lyssnat på alla massmedier. Men ett flertal rapporteringar från TT, Ekot, Rapport, Aktuellt, TV4's nyheter samt debattprogram och morgonprogram i P1, P3, SVT och TV4 har jag tagit del av. Samtliga dessa är massmedier som jag hyser allra största respekt för, vilket jag tyvärr inte kan säga om TV3, Kanal5 och reklamradion, men dessa lämnar vi därhän. Hur kan man summera rapporteringen? Code Red är ett virus som infekterat hundratusentals datorer under en mycket kort period. Visst, det är sant. Sedan kan man låta några experter säga samma sak och sedan kan man debattera detta några vänder. Tyvärr utan att tillföra speciellt mycket fakta och med allt för få "experter" tillfrågade. Märkligt nog har det varit näst intill knäpptyst om vad det hela handlar om. Indextjänsten som används i Microsoft webbserver har haft en brist, som uppmärksammades redan i juni och rättningen annonserades den 19 juni. Sårbarheten innebar att det var fullt möjligt att skriva programvara som exekverades i webbservern. Att någon sedan skrev ett finurligt program som kunde sprida sig själv till andra webbserver och gav programmet ett bra namn ur PR synpunkt är egentligen inte speciellt märkligt. Det var som att sparka in en öppen dörr. Tyvärr är det inte första gången en Microsoft webbserver har en brist som kan användas till något mindre önskvärt. Ingen har väl undgått bristerna i Microsoft mailklient som bland annat innebar att kärleksbrev skickades kors och tvärs utan några större insatser från användaren. Ni som följer CERT och Microsofts mailinglistor rörande säkerhetsbrister får i snitt drygt en varning per vecka som rör Microsofts produkter. Brister som vi stillasittande accepterar utan någon större protest. Vilken blir nästa brist som upptäcks? Hur kommer det sig att man från medias sida inte riktade fokus mot Microsoft? Generellt rörande deras låga säkerhetsfokus eller specifikt rörande bristen som möjliggjorde Code Red? I stället så riktades Code Red bevakningens fokus mot virusprogrammakarna?!?! För att dra en liknelse med vården, så vad det alltså mer intressant att fokusera på den medicin som kanske kan upptäcka och kanske kan desinfektera ett angrepp (=antivirusprogramvara) utan att för den skull bota sjukdomen i stället för att fokusera på sjukdomen (=bristen i indexservern) och vaccinet (=rättningen). I mina ögon ter sig denna rapportering mycket märklig. När det inte går att ringa larmnumret 112 brukar media informera om problemet och ge förslag på alternativa nummer. Varför är det inte så när det gäller nätsäkerhet? I stället så försöker man måla upp en bild som för en invigd är svår att applicera på verkligheten. En bild som sedan de minde invigda försöker applicerat i sin idévärd och sedan är förvirringen total. Nästa gång en säkerhetsbrist uppmärksammas, så studera rapporteringen i media med denna blänkare i bakhuvudet. ©2001 Thomas Nilsson, Certezza AB

Thomas Nilsson