Clavister förvärvar AI-cybersäkerhetsbolaget Omen Technologies

2021-10-29
Clavister har slutfört ett strategiskt förvärv av Omen Technologies AB - en leverantör av innovativ cybersäkerhetsteknik baserad på artificiell intelligens (AI).

 

Tanken är att stärka Clavisters lösningsportfölj och ge en möjlighet att adressera den snabbt växande marknaden för AI-baserad cybersäkerhet. Av köpeskillingen på 15 MSEK betalas 3,15 MSEK med kontanta medel och 11,85 MSEK med nyemitterade aktier i Clavister.

HÄR kan den intresserade läsa mer.