Chrome slutar stödja plugins

2015-04-15

Googles webbläsare “Chrome” har nu slutat att stödja så kallade plugin-program.
Detta kan -beroende på val av IDP, samt anpassning mot denna- resultera i att inloggning med traditionellt BankID (ej Mobilt BankID) inte längre fungerar.

Har man en autentiseringslösning som är kopplad mot t.ex. CGI så kan man i vissa fall behöva göra anpassningar.

Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00