Certezza stöttar trygghetsprojekt

2023-06-21

Certezza stöttar i trygghetsprojekt som vägleds av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i gråzonsfrågor om dataskydd. IMY har startat sitt andra pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Stockholm stad, Kista Science City och IoT Sverige ska i ett innovationsprojekt utforska hur offentliga miljöer kan tryggas med hjälp av Internet of Things (IoT). IMY bidrar med fördjupad vägledning i dataskyddsfrågor. Certezza stöttar IoT Sverige i projektet.

Regulatorisk testverksamhet

IMY är först av Sveriges myndigheter med att testa regulatorisk testverksamhet, ett arbetssätt som innebär att innovatörer och verksamhetsutvecklare får dialogbaserad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd. Erfarenheterna från IMY:s första pilotprojekt var mycket positiva.

Regulatorisk testverksamhet är ett arbetssätt som innebär att aktörer kan testa sina idéer i dialog med IMY och få stöd i rättsliga bedömningar. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande – både för innovationsaktörer vad gäller dataskyddsregelverket, och för myndigheten om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras med anledning av den. Arbetssättet används av andra dataskyddsmyndigheter i Europa, som exempelvis CNIL i Frankrike och Datatilsynet i Norge.

IMY har hittills genomfört ett pilotprojekt som slutrapporterades i mars 2023. Rapporten finns på imy.se/innovation

Innovationsprojekt om att mäta trygghet

Otrygghet i offentliga miljöer ställer samhället inför en stor utmaning. Stockholms stad arbetar för att offentliga miljöer – gator, torg, parker – ska vara attraktiva och trygga platser för alla invånare. Kunskap om hur stockholmarna upplever tryggheten i staden är avgörande för ett effektivt trygghetsskapande arbete.

Att följa upp och mäta effekter av trygghetsskapande åtgärder blir allt mer nödvändigt. Men att mäta kan också innebära insamling av stora mängder personuppgifter, med ett tänkbart integritetsintrång.

Pilotprojekt klart i början av 2024

Att arbeta för trygghet i offentliga miljöer står högt på agendan för alla Sveriges kommuner och projektet bedöms därför kunna bidra till lärande för många.

Pilotprojektet har precis inletts och pågår resten av året. Resultatet och slutsatserna av vägledningen kommer att presenteras av IMY i en publik rapport i början av 2024. Genom rapporten kan IMY sprida de lärdomar som myndigheten fått under projektet så att fler kan ta del av dem.

Internet of Things (IoT), sakernas internet på svenska, är ett samlingsbegrepp för saker, fordon och sensorer som är uppkopplade och sammankopplade. Det kan vara vardagsföremål som vitvaror, belysning, elektroniska lås och larm, kläder eller bilar, men också utrustning och sensorer i industri, offentliga miljöer eller vården.

Internet of Things Sverige (IoT Sverige) är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att skapa samhällsnytta genom en ökad användning av IoT. IoT Sverige finansieras gemensamt av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.