Certezza Säkerhetsdagen 5 december 2017

2017-06-29
Planeringen pågår för fullt för Certezza årliga Säkerhetsdag, den 21:a i ordningen. Ett spännande block som vi just nu håller på att rama in är huruvida information ska inspekteras eller skyddas (inspect or protect)? Ett tydligt exempel är CloudFlare-buggen, där organisationer fann det legitimt att överlämna sin känsliga data till en internationell extern tjänsteleverantör.

Planeringen pågår för fullt för Certezza årliga Säkerhetsdag, den 21:a i ordningen. I fjol fyllde vi lokalen ånyo till bredden, så det är återigen dags för byte av lokal. Nu styr vi kosan till Oscars-teatern och hoppas att den är tillräckligt väl tilltagen. Vi ska så klart fylla Oscars med massor med spännande innehåll. Vi vill inte berätta allt än, men hoppas och tror att vi kommer att överträffa alla tidigare år.

Ett spännande block som vi just nu håller på att rama in är huruvida information ska inspekteras eller skyddas (inspect or protect)? Ett tydligt exempel är CloudFlare-buggen, där organisationer fann det legitimt att överlämna sin känsliga data till en internationell extern tjänsteleverantör (eftersom man gav leverantören sina privata nycklar till transportkrypto). Ett annat exempel är amerikanska myndigheters krav på att på flygplatser inte bara få inspektera fysiska enheter utan även få tillgång till konton på exempelvis sociala medier, eller krav på att få bakdörrar till kryptografi.

Vad är legitim delning? Vem är ansvarig om det går fel? Hur kvantifierar vi riskerna? Hur säkerställer vi en säker hantering, både internt och indirekt till våra tredje parter? Det som är spännande med blocket är att det i princip spänner över alla Certezzas kompetensområden, alltifrån informationssäkerhet och juridik till krypton, säkerhetsarkitektur, mjukvaruutveckling, åtkomst och incidenthantering.

Vi hoppas och tror att det blir plats för alla, men ett tips är att garantera den plats redan nu. En önskan är också att redan nu få ta del av dina tips och idéer på spännande innehåll. Stort som smått. Tveka inte att dra ett mejl till thomas@certezza.net.

Önskar alla en riktigt skön sommarledighet och varmt varmt välkommen till Certezzas 21:a Säkerhetsdag!

Anmälan
Anmälan sker via http://www.sakerhetsdagen.se/