Certezza leder workshop i Informations- och IT-säkerhet i praktiken

2015-02-12

Konferensen IT-chef i kommun går av stapeln den 17-18 mars i Stockholm. På konferensens andra dag den 18 mars hålls en workshop i Informations- och IT-säkerhet i praktiken, under ledning av Thomas Nilsson, Certezza.

Workshopen ger dig kunskap om:

  • Säkerhetsarkitekturens hörnstenar såsom kontroller, landskap och mönster
  • Exempel och tillämpning av säkerhetsarkitektur
  • Pragmatisk klassning och riskanalys
  • Office 365 och Google Apps som hot eller möjlighet
  • Regulatoriska krav och dess påverkan på vitala kontroller
  • Påverkan från federationer som Sambi, Swamid, Skolfederation, Eduroam som EID2
  • Påverkan från nationella projekt som SITHS, HSA, Sjunet, Pascal, NPÖ
  • Single Sign-On (SSO) i egen infrastruktur och över huvudmannagränser
  • Kontrollkatalogen som kravkatalog


Information och anmälan
För mer information om workshopen, konferensens övriga programpunkter samt anmälan,
se här: IT-chef i kommun