Certezza inleder samarbete med TrustedDialog

2017-06-29
Certezza inleder samarbete med TrustedDialog, en säker meddelandelösning med stark autentisering.

I och med GDPR kommer undantagen för “ostrukturerad behandling av personuppgifter” att tas bort. Det innebär att från och med 25 maj 2018 så kommer samma krav gälla för e-postmeddelanden som för annan behandling.

För att hantera den utmaningen samarbetar Certezza med TrustedDialog, en säker meddelandelösning med stark autentisering. Lösningen är en on-premise-lösning för säkra meddelanden som bygger på öppna standarder och öppna identitetsgränssnitt. Certezza erbjuder TrustedDialog och sköter dessutom support och underhåll.

För mer information om TrustedDialog och säker meddelandehantering:
https://certezza.net/tjanster/saker-meddelandehantering/

Kontakta Certezza via sales@certezza.net