Certezza hjälper er med krigsorganisation och krigsplacering

2020-11-25
Läget i omvärlden har förändrats. Därför har riksdag och regering beslutat att planeringen för det civila försvaret ska återupptas och bygga på den befintliga krisberedskapen.

 

Den offentliga verksamheten är en viktig del av det civila försvaret. För att verksam­heten ska fungera även vid höjd beredskap måste kommuner och regioner planera sin beredskap.

En prioriterad åtgärd är att planera för vilken organisation regioner och regioner ska ha för sin verk­samhet under höjd beredskap, det vill säga en krigsorganisation, inklusive dess bemanning.

Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den. Enligt en överenskommelse mellan MSB och SKR om kommunerna och regionernas arbete med civilt försvar ska dessa påbörja sitt arbete med krigsorganisation och krigsplacering under 2019 och 2020.

Arbetet med att skapa en krigsorganisation och bemanna denna är ett stort och långvarigt arbete som behöver pågå under lång tid och anpassas efter hand som totalförsvarsarbetet utvecklas nationellt. Genom att göra arbetet stegvis, systematiskt och strukturerat ökar kommunen sin förmåga att vara förberedd och hantera olika kriser, gråzon och krig.

Certezza kan hjälpa er organisation med planering och genomförande, exempelvis:

 • Analysera förutsättningar för krigsorganisation och krigsplaceringar
  • Analysera och beakta kommunens ansvar under höjd beredskap
 • Utreda förutsättningar inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att genomföra arbetet
  • Uppdatera säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan
 • Analysera och skapa samverkan med näraliggande aktörer
  • Inventering av frivilligorganisationer inom det egna området
 • Skapa en krigsorganisation
  • Identifiera och prioritera kommunens samhällsviktiga verksamheter
 • Bemanna en krigsorganisation
  • Kommunikation med medarbetare, disponibilitetskontroll och kommunikation med arbetstagarorganisationer
 • Utbildning och övning
  • Utbilda nyckelpersonal i stabsmetodik och skapa övningsplaner
 • Kontinuerlig översyn
  • Årlig översyn och implementering av nya ingångsvärden

 

För mer information, kontakta sales@certezza.net