Brister i säkerhetsprövning ger Telia sanktionsavgift

2023-04-27

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att Telia ska betala en sanktionsavgift om 15 miljoner kronor på grund av brister i säkerhetsprövning av signalskyddspersonal. Beslutet grundar sig på att Telia inte genomfört säkerhetsprövning för signalskyddspersonal och på så sätt underlåtit att uppfylla vissa skyldigheter på personalsäkerhetsområdet.

Läs mer HÄR