Bluecat DNS/DHCP Hotfix för DNS/DHCP-server v.8.2.0

2017-04-20
Bluecat har släppt en hotfix för sin DNS/DHCP-server v8.2.0 för att åtgärda ett problem angående DHCP Client Options.

Bluecat har släppt en hotfix för sin DNS/DHCP-server v8.2.0 för att åtgärda ett problem angående DHCP Client Options vilket returneras felaktigt vid en legitim DHCP-förfrågan.

Det är endast I version 8.2.0 av DNS/DHCP-server som det här problemet identifierats och Bluecat rekommenderar alla kunder som har version 8.2.0 att installera hotfixen så snart så möjligt.

För mer information, kontakta Certezza Support,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00