Bluecat DNS/DHCP Hotfix för DNS/DHCP- programvara

2018-03-07
Bluecat har släppt en hotfix för sin DNS/DHCP-server programvara för att åtgärda problem där DHCP tjänsten slutar att fungera vid hantering av stora mängder trafik.

Bluecat har släppt en hotfix för sin DNS/DHCP-server programvara för att åtgärda problem där DHCP tjänsten slutar att fungera vid hantering av stora mängder trafik.

Hotfixen finns tillgänglig för följande versioner av programvaran:

• 8.3.1
• 8.3.0
• 8.2.0
• 8.1.1
• 8.1.0
• 8.0.0

Bluecat rekommenderar att hotfixen installeras under ett kontrollerat och schemalagt underhållsfönster för att minimera påverkan vid detta avbrott.

För mer information, kontakta Certezza Support,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00