Bluecat Address Manager 8.2.0

2017-03-08
Bluecat Networks har släppt version 8.2.0 av sin Bluecat Address Manager och deras DNS/DHCP Server programvara.

Denna release introducerar en hel del ny funktionalitetet förutom att även korrigera några tidigare felaktigheter.

Ny funktionalitet i denna version:

  • Stöd för DANE och TLSA poster – Det går nu att via Generic Record lägga till TLSA poster för att ytterligare säkra domäner och till exempel mail servrar
  • PCI Compliance – Det går nu att välja att tvinga att följa PCI krav
  • Blockering av DNS Option ärftlighet – Det går nu att blockera arvet av DNS Options för att säkerställa att underliggande zoner inte ärver inställningar från ovanliggande zoner
  • Servergrupper – Det går nu att organisera DHCP/DNS servrar i grupper för att få en enhetlig uppsättning av DNS och DHCP Deployment inställningar för alla medlemmar.
  • Address Manager Firewall har nu lagts till
  • DHCP Fingerprinting Information Capture ger nu möjligheten att få en signatur på alla enheter som begär ett DHCP lån

 

Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00