BankID får nya IP-adresser

2017-10-03
BankID håller för närvarande på att byta alla externa IP-adresser för BankID-tjänsten, vilket påverkar hur man når tjänsten.

BankID håller för närvarande på att byta alla externa IP-adresser för BankID-tjänsten vilket påverkar hur man når tjänsten. Ändringen gäller både produktionsmiljön och testmiljön för BankID.

För att säkerställa att man inte ska få några avbrott behöver man kontrollera att det går att nå de nya IP-adresserna. Nödvändiga anpassningar kan omfatta ändring i brandväggar för utgående trafik och rensning av DNS-cache för de tjänster som nyttjar BankID.

Mer information om tidplan för IP-adressbyte och viktiga måldatum hittar du här: https://www.bankid.com/bankid-i-dina-tjanster/ip-adresser

Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00