Bank-ID utsatt för överbelastningsattack

2020-05-07
Kvällen/natten mellan 5-6 maj 2020 utsattes BankID för en så kallad överbelastningsattack/DDoS.

 

Saxat från  Bankid.com

“Kvällen/natten mellan 5-6 maj utsattes BankID för en s.k. överbelastningsattack/DDoS. Vi vidtog tekniska motåtgärder och stoppade attacken. Försöken fortsatte under onsdagen, men med våra skydd aktiverade är BankID fortsatt säkert och tillgänglig. BankID fungerar felfritt, men skyddsåtgärderna medför en viss påverkan på svarstiderna för tjänsten. BankID har rutiner och processer för dessa överbelastningsattacker och våra användare kan fortsatt känna sig trygga. BankID har underrättat relevanta myndigheter där kontakt med brottsbekämpande myndigheter ingår. Vi genomför nu en utredning och i dagsläget kan vi inte svara på vem eller vilka som har genomfört överbelastningsattackerna. Överbelastningsattacker är ett hot mot alla verksamheter som har en digital närvaro och det är viktigt att man planerar, övar och har verktyg att sätta in när en sådan attack inträffar.”