Australiska organisationer förväntas omedelbart förbättra cybersäkerheten

2022-02-23
Australian Cyber Security (ACS) konstaterat att det har funnits ett historiskt mönster av cyberattacker mot Ukraina som har fått internationella konsekvenser och att skadlig cyberaktivitet kan påverka australiensiska organisationer genom oavsiktliga störningar eller fria skadliga cyberaktiviteter. 

Även om ACSC inte är medveten om några aktuella eller specifika hot mot australiensiska organisationer, kommer en förbättrad ställning för cybersäkerhet och ökad övervakning av hot att bidra till att minska effekterna på australiensiska organisationer.

Se vidare: https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/alerts/australian-organisations-encouraged-urgently-adopt-enhanced-cyber-security-posture