Är du förberedd inför eIDAS?

2018-05-25
Den 29 september träder eIDAS-förordningen i kraft Förordningen innebär i korthet att det blir obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer.

Den 29 september träder eIDAS-förordningen i kraft

Förordningen innebär i korthet att det blir obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. För en organisation som redan verkar i en federerad miljö är detta inget stort arbete, men något som kräver kompetens från ett flertal områden. (läs här)

Det krävs samverkan med E-legitimationsnämnden, federationskompetens och teknisk kunskap om den federationsplattform som används. Certezza har bred erfarenhet av både de tekniska och formella aspekterna av federationsanslutning efter arbete med Skolfederation och Sambi, och har mycket god kunskap om eIDAS.
Notera att förordningen endast kräver anslutning till ett “väntrum”, dvs att den utländske medborgare loggar in och sedan får ett “välkommen”. Hanteringen av medborgarens identitet i underliggande applikationer är inget som krävs av förordningen.

Men, med själva inloggningen på plats har steget även blivit kortare till att använda den utländska identiteten i organisationens applikationer.

För mer information,

kontakta sales@certezza.net