Anslutning till skolfederationen för de Digitala Nationella Proven

2021-01-19
Med anledning av Digitala Nationella Prov (DNP) behöver alla skolhuvudmän ha en teknisk lösning på plats. Det vill säga IdP och en metodik för att autentisera elever och lärare. Det finns ett antal utmaningar/frågetecken gällande anslutning till skolfederationen för att möjliggöra de nationella proven digitalt.

 

Certezza kan hjälpa er att reda ut begreppen och vilket tillvägagång som rekommenderas för er. Vi genomför en förstudie hos er och levererar en rapport med rekommendationer för er organisation.

Utmaningar/frågetecken

  • Hur ska man till exempel hantera mobiltelefoner under själva provet om man använder e-legitimation i mobiltelefonen, till exempel Freja  eID, BankID, Google Authenticator.
  • Vilken tillitsnivå behöver man ha till e-legitimationen?
  • Vad finns det för alternativ till e-legitimationer i mobiltelefon om man bedömer det olämpligt att använda mobiltelefon på grund av möjligheten till fusk?
  • Hur säkerställer man att den enhet man använder, endast kan genomföra provet och inte använda exempelvis chatklienter eller sökmotorer?

Intygsutfärdare (IdP): 

  • För att tekniskt ansluta sig till Skolfederation krävs en förmåga att ställa ut elektroniska identitetsintyg.
  • Både Microsoft och Google har den funktionen via ADFS respektive Google IdP, men Skolfederationen rekommenderar dem inte då de har ett par brister. Kan dessa ändå vara rätt väg att gå och vad är nackdelarna?
  • Det finns många kompetenta alternativ som exempelvis Nexus, PhenixID, MobilityGuard, opensource-produkten Shibboleth.
  • Finns det andra utmaningar inom organisationen som kan lösas, såsom inloggningar till interna och externa web-tjänster.

Kontakta sales@certezza.net