Allvarlig sårbarhet i WPA2

2017-10-16
En forskargrupp har hittat allvarliga sårbarheter i WPA2 (Wi-Fi Protected Access) oavsett autentiseringsmetod.

En forskargrupp har hittat allvarliga sårbarheter i WPA2 (Wi-Fi Protected Access) oavsett autentiseringsmetod. WPA2 har för många legat till grund för att skydda den trådlösa kommunikationen. I och med att kommunikationen nu relativt enkelt går att avlyssna och förändra så är kommunikationen inte längre att betrakta som lika säker.

Vi rekommenderar att alla trådlösa nät som skyddas av WPA2 framgent hanteras som öppna och oskyddade nät vilket leder till att det krävs ytterligare skydd. Exempelvis TLS (Transport Layer Security) eller IPsec.

Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00