Alla Windowsburkar sårbara för remote code execution

2022-09-20
Alla kunder som har IPsec service igång påverkas. Patch behövs omedelbart.

I korthet berörs samtliga Windows – servrar såväl som klienter – med IKE-portarna nåbara, dvs UDP-portar 500 och 4500.

Se info om respektive sårbarhet:

För mr information kontakta support@certezza.net