Webinar 28 maj – Säker rekrytering

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar så som, dess personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet.

Personalsäkerhet – Vad är detta?
Personalsäkerhet omfattar ett system av policies och procedurer, vilka syftar till att reducera risken av att behöriga och auktoriserade personer utnyttjar sin legitima access till organisationens nyckeltillgångar på ett otillåtet sätt.

Reduktion av insiderrisk
Personalen är organisationens viktigaste tillgång. Dock kan de under vissa förutsättningar även utgöra en insiderrisk. När en organisation implementerar alltmer sofistikerade fysiska och logiska säkerhetsåtgärder blir användning av insiders mer attraktivt för en extern hotaktör.

Certezza definierar en insider som en person som utnyttjar sin legitima behörighet till organisationens skyddsvärda tillgångar på ett otillåtet sätt.

En insider kan vara en anställd, konsult, underleverantör eller till och med en affärspartner. En insider kan medvetet försöka att ansluta organisationen med syfte att exploatera dess tillgångar, eller kanske mer vanligt, vara en existerande medarbetare där förändrade sociala omständigheter eller livshändelser utlöser ett otillåtet beteende. Medarbetare kan självklart även orsaka säkerhetsincidenter genom slarv, okunskap eller andra icke-illasinnade aktiviteter.

Certezza bjuder in till ett webinar torsdagen den 28 maj då Certezzas säkerhetsexperter går igenom hur man kan arbeta systematiskt för att förebygga, identifiera och hantera insiderhotet inom ramen för er rekrytering och personaltjänst.

Välkommen!

Agenda:

09:00 – 10:00Certezzas säkerhetskonsult Mikael Svensson talar om Säker rekrytering och Personalsäkerhet tillsammans med Certezzas HR-chef Pardis Aenehband
10:00 – 10:15Avslutning och frågestund
Tid

09:00 - 10:15

Plats

Via Zoom videokonferens

Kostnad Kostnadsfritt